Perniön aurinkopuiston asiakirjat ovat nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston rakentamista Perniön Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön keskustaajaman itäpuolella. Tätä varten yhtiö hakee Salon kaupungilta maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua aurinkovoimalan toteuttamiselle Erveläntien äärelle, kiinteistölle 734-619-1-27.

Viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajilla ja haltijoilla sekä sellaisen kiinteistön omistajilla tai haltijoilla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttöön päätös voi oleellisesti vaikuttaa, on mahdollisuus tehdä huomautus hankkeesta.

Lue lisää
22.6.2022

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Perniön Melassuolle

Uusiutuva energia ja energiaomavaraisuus ovat tärkeitä Salon seurakunnalle, joka on vuokrannut maat hanketta varten. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston…