Perniön aurinkopuiston asiakirjat ovat nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston rakentamista Perniön Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön keskustaajaman itäpuolella. Tätä varten yhtiö hakee Salon kaupungilta maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua aurinkovoimalan toteuttamiselle Erveläntien äärelle, kiinteistölle 734-619-1-27.

Viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajilla ja haltijoilla sekä sellaisen kiinteistön omistajilla tai haltijoilla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttöön päätös voi oleellisesti vaikuttaa, on mahdollisuus tehdä huomautus hankkeesta. Samoin huomautuksen voi tehdä henkilö, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankkeen asiakirjat ovat nähtävillä seuraavista linkeistä:

 • Hankkeen esittelyaineisto
 • Kuulemislomake
 • Hanke ja kiinteistöt maastokartalla
 • Mikäli haluatte lausua hankkeen johdosta, pyydämme teitä täyttämään ja allekirjoittamaan kuulemislomakkeen sekä palauttamaan sen viimeistään 31.10.2022 mennessä osoitteeseen Pohjan Voima Oy, Keilaranta 16, 02150 Espoo tai sähköisesti osoitteeseen sami.merela@pohjanvoima.fi.

  LISÄTIEDOT

  Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
  050 370 40 92
  tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

  Melassuon aurinkopuiston suunnitelmat etenevät – hankealueen koko puolittunut

  Pohjan Voiman päivitetty suunnittelutarveratkaisuhakemus käsitellään Salon elinvoimajaostossa helmikuussa. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön…

  22.6.2022

  Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Perniön Melassuolle

  Uusiutuva energia ja energiaomavaraisuus ovat tärkeitä Salon seurakunnalle, joka on vuokrannut maat hanketta varten. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston…