22.6.2022

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Perniön Melassuolle

Uusiutuva energia ja energiaomavaraisuus ovat tärkeitä Salon seurakunnalle, joka on vuokrannut maat hanketta varten.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston rakentamista Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön keskustaajamasta itään. Alueella on käynnistetty ympäristö- ja rakennustapaselvitykset.

”Selvitysten perusteella saamme tietää, millaisia luontoarvoja alueella on ja kannattaako hanketta rakentaa. Paneelit ovat matalia ja ympärillä on puustoa. Siksi ne eivät erotu maisemasta”, kertoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa alueelle aurinkovoimapuisto, jonka teho on yhteensä noin 50 MW. Suunniteltu aurinkovoimala on järkevän kokoinen: tarpeeksi suuri ollakseen kaupallisesti järkevä ja riittävän pieni sopiakseen paikallisiin olosuhteisiin. Parhaimmillaan se voisi tuottaa sähköä 2 500 omakotitalon tarpeisiin.

Suunniteltu hankealue on laajuudeltaan noin 60 hehtaaria, ja se sijaitsee Melassuon eteläosassa, pääosin Erveläntien eteläpuolella. Alueen omistaa Salon seurakunta.

”Päätös maiden vuokraamisesta aurinkopuistoa varten oli periaatteellisesti helppo. Ympäristöasiat ja uusiutuva energia ovat vahvasti mukana meidän strategiassamme. Tämä hanke istuu siihen hyvin”, kertoo kirkkoherra Timo Hukka (kuvassa) Salon seurakunnasta.

”Täytyy myöntää, että Ukrainan sota on lisännyt entisestään kiinnostusta energiaomavaraisuuteen.”

Seurakunnassa kannettiin aluksi huolta oikeastaan vain mikrotason ympäristövaikutuksista: aurinkopuiston vaikutuksista suohon tai asukkaiden viihtyvyyteen. Niiden osalta huoli on osoittautumassa turhaksi.

”Alue ei ole ollut luonnontilassa enää vuosiin, koska se on kuivattu. Sillä ei ole samanlaista luontoarvoa kuin koskemattomilla alueilla eikä siellä ole juurikaan puustoa”, Hukka sanoo.

Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto kertoo aurinkopuistojen sopivan erityisen hyvin Melassuon kaltaisille alueille, joita on vaikea hyödyntää muulla tavoin.

”Olisi hienoa valjastaa Suomen joutomaat tuottamaan vähäpäästöistä ja edullista energiaa, joka auttaa meitä myös ilmastotyössä.”

Salon seutu sopii hyvin aurinkopuistolle, koska aurinkosähkön tuotantopotentiaali on siellä hyvää eteläsuomalaista tasoa. Melassuon etuna on myös se, että hankkeen kannalta olennainen sähköasema sijaitsee riittävän lähellä. Sitä kautta aurinkosähkö syötetään valtakunnan verkkoon.

”Aurinkosähkö on toimiva tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa Etelä-Suomeen, johon myös kulutus painottuu. Täältä on hankala löytää tuulivoimalle sopivia alueita”, Mäkipelto sanoo.

”Salossa on myös poikkeuksellisen paljon osaamista ja kokemusta aurinkovoimasta jo valmiiksi.”

Ympäristöselvitykset ja maaperätutkimukset alueella ovat parhaillaan käynnissä. Jos selvitykset osoittavat, että aurinkovoimapuisto voidaan toteuttaa, hankkeelle haetaan rakennuslupa ja tehdään lopullinen investointipäätös. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan 2023–2024.

Pohjan Voima on suomalaisessa omistuksessa oleva energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä operoimaan sähköntuotantoa. Aurinkovoiman ohella yritys suunnittelee ja toteuttaa tuulivoimahankkeita.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

Timo Hukka
Kirkkoherra, Salon seurakunta
+358 40 078 4322

Melassuon aurinkopuiston suunnitelmat etenevät – hankealueen koko puolittunut

Pohjan Voiman päivitetty suunnittelutarveratkaisuhakemus käsitellään Salon elinvoimajaostossa helmikuussa. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön…

Perniön aurinkopuiston asiakirjat ovat nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston rakentamista Perniön Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön keskustaajaman itäpuolella. Tätä varten yhtiö hakee Salon…