Melassuon aurinkopuiston suunnitelmat etenevät – hankealueen koko puolittunut

Pohjan Voiman päivitetty suunnittelutarveratkaisuhakemus käsitellään Salon elinvoimajaostossa helmikuussa.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön keskustaajamasta itään. Alueelle on tehty laajat ympäristö- ja rakennustapaselvitykset.

”Olemme kuunnelleet paikallisten huolia. Niiden perusteella hankkeen kokoa on nyt selvästi pienennetty ja aurinkopaneelien paikkaa siirretty”, sanoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Hankealueen koko on pienennetty noin puoleen. Lisäksi aurinkovoimalat on siirretty noin 200 metrin päähän Erveläntiestä, jossa maapohja on kantavampaa ja jossa voimalat sijoittuvat pääosin samalle valuma-alueelle. Se helpottaa vesien käsittelyä ja vähentää merkittävästi vaikutuksia vesistöön.

Suunniteltu hankealue sijaitsee Melassuon eteläosassa, Erveläntien eteläpuolella. Alueen omistaa Salon seurakunta.

”Kestävä kehitys on meille seurakuntana tärkeää. Maan vuokraaminen aurinkoenergian tuottamiseen sopii tähän ajatteluun oikein hyvin”, kertoo kirkkoherra Timo Hukka Salon seurakunnasta.

”On hyvä, että hankkeesta on tehty laajat ja perusteelliset ympäristöselvitykset. Niitä jatketaan hankkeen etenemisen myötä.”

Yksi keskustelua herättänyt asia on ollut sähkönsiirtoreitti, jonka linjausta on tarkennettu naapurien kuulemisen jälkeen. Sen sijainti tarkentuu edelleen hankkeen rakennesuunnittelun vaiheessa. Pelastusviranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen myötä suunnitelmiin on lisätty sammutusvesialtaita ja tarkennettu pelastusteiden paikkoja.

Seurakunta omistaa Melassuolta maata 125 hehtaaria. Aurinkopuistoa varten vuokrattava maa-alue olisi tästä noin neljäsosa eli 34 hehtaaria. Muu on tarkoitus jättää ennalleen.

Paneelit ovat matalia ja ympärillä on puustoa. Siksi ne eivät juuri erotu maisemasta – erityisesti nyt, kun paneelit sijaitsevat kauempana Melassuon poikki kulkevalta Erveläntieltä.

Jos Salon elinvoimajaosto hyväksyy suunnittelutarveratkaisun, seuraavaksi hankkeelle haetaan rakennuslupaa.

Lisätiedot

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

Timo Hukka
Kirkkoherra, Salon seurakunta
+358 40 078 4322

Perniön aurinkopuiston asiakirjat ovat nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston rakentamista Perniön Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön keskustaajaman itäpuolella. Tätä varten yhtiö hakee Salon…

22.6.2022

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Perniön Melassuolle

Uusiutuva energia ja energiaomavaraisuus ovat tärkeitä Salon seurakunnalle, joka on vuokrannut maat hanketta varten. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston…