Hankkeesta hyötyy koko kunta.

Aurinkopuistot ovat järkeviä yksittäisen kunnan taloudelle. Ne ei tarvitse taloudellista tukea mutta tuottavat tuloja paikallisille ihmisille, yrityksille ja kunnille pitkälle tulevaisuuteen. Tiedämme, että mitään energian tuotantomuotoa ei voi väittää haitattomaksi. Aurinkovoimassa haittojen ja hyötyjen suhde on kuitenkin poikkeuksellisen hyvä.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Miten tavallinen kuntalainen hyötyy tuuli- tai aurinkopuistosta?

  Tuuli- ja aurinkopuistot maksavat kunnalle kiinteistöveroa, jonka tuotoilla voidaan palkata esimerkiksi lääkäreitä, hoitajia ja opettajia. Verotuotot vähentävät painetta kunnallisverotuksen kiristämiseen. Joissakin kunnissa niiden avulla on voitu keventää verotusta.

 • Kannattaako aurinkosähköä rakentaa Suomeen?

  Kyllä kannattaa. Aurinkosähkön kannattavuus on parantunut nopeasti teknologian kehittymisen seurauksena. Etelä-Suomeen tulee taivaalta vuosittain yhtä paljon auringon säteilyä kuin Pohjois-Saksaan. Aurinkosähkön tuotto kohoaa usein korkeaksi sellaisina päivinä, kun Suomessa ei tuule.

 • Rakennetaanko aurinkosähköä tuulipuistojen yhteyteen?

  Se on joissakin paikoissa järkevää. Aurinkovoimaloita voidaan rakentaa tuulipuistojen alueelle tai niiden lähellä oleville alueille, jotka eivät sovi tuulivoiman tuotantoon.

 • Kuka viime kädessä päättää, rakennetaanko Perniöön aurinkopuisto?

  Kaupungin luottamusmiehet. Kaupunkikehityslautakunnan jäsenet päättävät suunnittelutarveratkaisusta, rakennus -ja ympäristölautakunta päättää puolestaan rakennusluvista. Jokaisella, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, on ollut tilaisuus vaikuttaa asiaan suunnittelutarveratkaisussa.

 • Sanotte, että pyritte työllistämään mahdollisimman paljon paikallisia. Mitä se tarkoittaa?

  Valitsemme paikallisen vaihtoehdon, jos meillä on kaksi yhtä vahvaa työntekijää tai palveluntarjoajaa. Mutta jos paikallista osaamista ei voida hankkia järkevillä ehdoilla, käytämme ulkopaikkakuntalaisia tai ulkomaisia tekijöitä. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden tekniikka tuodaan pääosin ulkomailta. Perustustöihin tarvittavat betonit, raudat ja nosturit tulevat puolestaan läheltä. Myös kunnossapitoon käytetään pääsääntöisesti kotimaisia voimia.

 • Kuka vastaa sitä, että tiestö kestää rakennustöiden aikana?

  Me vastaamme siitä, että teiden kantavuus riittää. Emme voi ottaa riskiä siitä, että tuulivoimaloiden siivet tai aurinkopaneelit vaurioituvat kuljetusten aikana. Siksi alueen tiestö yleensä paranee tuuli- tai auurinkovoimahankkeen myötä. Tästä on hyötyä muun muassa metsänhoidolle – ja ylipäänsä kaikille jotka alueella kulkevat, myös metsästäjille ja marjastajille.

 • Kuinka paljon aurinkopuisto tuottaa sähköä?

  Tyypillinen Pohjan Voiman aurinkopuisto tuottaa vuodessa noin 50 GWh sähköä.

  Yleensä puhutaan aurinkopuiston kokonaistehosta. Siihen on helppo muistisääntö: kymmenen megawatin tehosta saadaan sähköt noin 500 omakotitalon kulutukseen vuositasolla. Eli jos aurinkopuiston teho on 50 MW, sähköä riittää 2 500 omakotitalon tarpeisiin.

  Energiamääränä ilmaistuna 10 MW:n teho tuottaa noin 8–9 GWh sähköä vuodessa.

 • Mitä haittoja aurinkopuistot aiheuttavat?

  Aurinkosähkölle varattua maa-aluetta ei voida käyttää sen jälkeen muuhun, esimerkiksi virkistyskäyttöön. Aurinkosähköä varten on kuitenkin kohtuullisen helppo löytää sellaisia maa-alueita, joita on vaikea hyödyntää muilla tavoin. Kansan kielellä tällaisia alueita kutsutaan joutomaiksi.

 • Voiko aurinkopuiston alueella liikkua entiseen tapaan?

  Aurinkopuiston voimala-alueet aidataan, joten niissä liikkuminen tai marjastaminen ei ole mahdollista.

 • Miten aurinkopuisto vaikuttaa luontoon?

  Aurinkopuiston vaikutukset luontoon ovat suhteellisen vähäisiä.

  Aurinkovoimalat saattavat häiritä lintujen pesintää ja liikkumista sekä muiden lajien pesintää. Mahdolliset vaikutukset tutkitaan tarkasti hankkeen valmistelun aikana. Pesimälinnuston reviirit selvitetään ja otetaan huomioon suunnittelussa, samoin kuin alueen kasvillisuus, luontotyypit ja mahdolliset uhanalaiset lajit.

 • Kaadetaanko aurinkopuistojen takia metsää?

  Usein aurinkovoimalat rakennetaan joutomaalle, kuten vanhoille turvesoille. Joskus puiden kaataminen on kuitenkin tarpeen. Silloin vaikutukset luontoon arvioidaan tarkasti hankkeen esiselvityksissä.

 • Vaativatko aurinkovoimalat huoltoa?

  Aurinkopaneeleissa ei ole liikkuvia osia, joten ne vaativat melko vähän huoltoa. Paneelien pinnat puhdistetaan säännöllisesti pölystä, lintujen jätöksistä ja muista roskista, koska puhtaat paneelit tuottavat enemmän sähköä. Yli 25 vuoden elinkaaren aikana voi tulla tarvetta uusia liittimiä, johtoja ja muita sähköosia. Jos yksittäinen paneeli heikkenee tai menee rikki, se vaihdetaan.

 • Kuinka kauan aurinkopaneelit kestävät? Pitääkö niitä uusia vuosittain?

  Aurinkopaneeleissa ei ole liikkuvia osia, joten ne ovat hyvin pitkäikäisiä. Nykyisten aurinkopaneelien käyttöikä on yleensä noin 25–35 vuotta, joskus jopa yli 40 vuotta.

 • Mikä Pohjan Voima on?

  Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää ja rakentaa edullista uusiutuvaa energiaa mahdollisimman järkevästi.

Haluatko tietää lisää aurinkovoimasta?

Miten aurinkopaneelit toimivat? Miksi aurinkovoima sopii hyvin tuulivoiman rinnalle? Vastaukset näihin ja moniin muihin hyviin kysymyksiin löytyvät Motivan sivustolta ja Auringosta Energiaa –sivustolta. Sivustoilla julkaistaan myös ajantasaista tietoa aurinkoenergian kehittymisestä ja sen vaikutuksista.

Palautetta tai kysyttävää?

Kaikki palaute ja kysymykset ovat meille arvokkaita. Alta löydät lomakkeen, jonka kautta voit lähettää meille hankkeeseen liittyvää palautetta tai kysymyksiä.

Palautelomakkeeseen

Kysy tai anna palautetta

Toivon, että(Pakollinen)

*pakolliset kentät

Lomakkeen lähettämällä hyväksyn, että tietoni tallennetaan ja niitä käsitellään Pohjan Voiman tietosuojaselosteen mukaisesti. Linkki tietosuojaselosteeseen löytyy verkkosivuston alareunasta.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Paikallisille
yrittäjille

Haluamme käyttää hankkeen eri vaiheissa mahdollisimman paljon paikallisia yrityksiä ja paikallista työvoimaa. Oletko kiinnostunut?
Haluatko olla mukana? Alla olevan lomakkeen avulla voit jättää yhteystietosi ja kertoa palveluistanne.

Lomakkeeseen

Yrittäjän yhteystietolomake

Yritykseni tarjoaa seuraavien alojen palveluita(Pakollinen)

*pakolliset kentät

Otamme sinuun yhteyttä, kun tarvitsemme alaanne liittyviä palveluita.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyn, että tietoni tallennetaan ja niitä käsitellään Pohjan Voiman tietosuojaselosteen mukaisesti. Linkki tietosuojaselosteeseen löytyy verkkosivuston alareunasta.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.