Perniön aurinkovoimapuiston asiakirjat ovat nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston rakentamista Perniön Melassuon alueelle, joka sijaitsee Perniön keskustaajaman itäpuolella. Pohjan Voiman tytäryhtiö Perniön Aurinko Oy hakee Salon kaupungilta maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua aurinkovoimalan toteuttamiselle Erveläntien äärelle, kiinteistölle 734-619-1-27.

Viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalle ja haltijoille sekä sellaisen kiinteistön omistajille tai haltijalle, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi oleellisesti vaikuttaa, varataan mahdollisuus tehdä huomautus hankkeen johdosta. Samoin huomautuksen voi tehdä henkilö, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankkeen asiakirjat ovat nähtävillä seuraavista linkeistä:
1. Hankkeen esittelyaineisto: klikkaa TÄSTÄ
2. Kuulemislomake: klikkaa TÄSTÄ
3. Hanke ja kiinteistöt maastokartalla: klikkaa TÄSTÄ

Mikäli haluatte lausua hankkeen johdosta, pyydämme teitä täyttämään kuulemislomakkeen ja allekirjoittamaan sekä palauttamaan sen viimeistään 31.10.2022 mennessä Pohjan Voima Oy, Keilaranta 16, 02150 Espoo tai sähköisesti osoitteeseen sami.merela@pohjanvoima.fi.

Espoossa 27.9.2022

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
050 370 40 92
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi